Naša poloha:


Kontaktné informácie

adresa: Reštaurácia 02, ul. Kalinčiakova, Žilina

telefón - 041/564 03 20
  0910 968 896